ACCELERATOR - Dezvoltarea acceleratorilor pentru a oferi un acces mai bun la finanțarea inovării pentru IMM-uri, servicii de accelerare și influențarea cadrului strategic în cauză la regiunile partenerilor și la nivelul programului

Numele programului: INTERREG Danube Transnational Program

Lider: Széchenyi Tőkealap-kezelő ZRT

Durata proiectului: 01.01.2017 - 30.06.2019

Bugetul proiectului: 2,007,363.42 EUR

Buget ASIMCOV: 214,020.25 EUR

Obiectivul principal al ACCELERATORULUI este de a spori accesul la finanțarea inovării prin îmbunătățirea condițiilor cadrului instituțional și a instrumentelor de politici conexe prin dezvoltarea soluțiilor practice a serviciilor de accelerare și influențarea cadrului strategic în cauză la regiunile partenerilor și la nivelul programului.