Proiecte finalizate

ACCELERATOR - Dezvoltarea acceleratorilor pentru a oferi un acces mai bun la finanțarea inovării pentru IMM-uri, servicii de accelerare și influențarea cadrului strategic în cauză la regiunile partenerilor și la nivelul programului

Numele programului: INTERREG Danube Transnational Program

Lider: Széchenyi Tőkealap-kezelő ZRT

Durata proiectului: 01.01.2017 - 30.06.2019

Bugetul proiectului: 2,007,363.42 EUR

Buget ASIMCOV: 214,020.25 EUR

Obiectivul principal al ACCELERATORULUI este de a spori accesul la finanțarea inovării prin îmbunătățirea condițiilor cadrului instituțional și a instrumentelor de politici conexe prin dezvoltarea soluțiilor practice a serviciilor de accelerare și influențarea cadrului strategic în cauză la regiunile partenerilor și la nivelul programului.

Parteneri

Competențe superioare pentru angajații din regiunea Centru

Numele programului: Program Operațional Capital Uman

Lider: Camera de Comerț și Industrie Brașov

Parteneri: Tiger Security Services SA, Asociația Întreprinderilor Mici și Mijlocii Covasna – ASIMCOV

Durata proiectului: 14.10.2019 - 13.04.2021

Bugetul proiectului: 4.096.524,38 RON

Buget ASIMCOV: 899,537.87 RON

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajații din Regiunea de Dezvoltare Centru, în vederea sporirii capacității de inserție profesională și a adaptabilității acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv indentificate conform SNC și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

START-UP PLUS -Vreau să fiu antreprenor!

Numele programului: Program Operațional Capital Uman

Lider: Asociația pentru Educație în Afaceri - EXINO

Parteneri: ASIMCOV, SC Resources Development & Ideas SRL

Dată începere proiect: 03.01.2018

Bugetul proiectului: 2.000.000 EUR

Buget ASIMCOV: 5,916,744.10 RON

Obiectivul general al proiectului este susținerea dezvoltării unui ecosistem competitiv de afaceri, centrat pe antreprenoriat, inovare și creativitate, care să pună accent pe încredere, eficiență și excelență prin înființarea, demararea funcționării și susținerea dezvoltării sustenabile a 90 de noi întreprinderi cu profil non agricol în zona urbană din Regiunea de Dezvoltare Centru.

START-UP 2014! O șansă de dezvoltare antreprenorială durabilă în regiunile Centru și Nord Est

Numele programului: Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Lider: Asociația pentru Educație în Afaceri - EXINO

Parteneri: Asociația Întreprinderilor Mici și Mijlocii Covasna – ASIMCOV, S.C. Dal Consulting S.R.L, SC Resources Development & Ideas SRL, S.C. Arknet Trading Services SRL

Dată începere proiect: 06.01.2014

Bugetul proiectului: 2.000.000 EUR

Buget ASIMCOV: 1,081,492 RON

Obiectivul general al proiectului este constituit de dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale persoanelor care au vârsta peste 18 ani din regiunile Centru și Nord Est și subvenționarea planurilor de afaceri ale acestora în vederea creșterii ratei de ocupare, în mod sustenabil, în acord cu sectoarele idetificate ca fiind competitive.

Cu șanse mai mari pe piața muncii

Numele programului: Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Lider: Asociația Întreprinderilor Mici și Mijlocii Covasna – ASIMCOV

Parteneri: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Covasna, SC Covimm Consulting SRL

Durata proiectului:

Bugetul proiectului: 1,540,000 RON

Buget ASIMCOV:

Obiectivul general al proiectului este prevenirea creșterii numărului de șomeri și facilitarea reintegrării pe piața muncii a persoanelor fără loc de muncă.

Inițiere în dezvoltarea afacerii

Numele programului: Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Lider: Ressource and Development Ideas SRL

Parteneri: Asociația Întreprinderilor Mici și Mijlocii Covasna – ASIMCOV, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Ialomița, Junior Chamber Intarnational – Cluj Napoca, Hum Consulting – Cluj Napoca, Pannenbacker Consulting – Germania, Negotiate – Marea Britanie

Durata proiectului:

Bugetul proiectului: 16.986.184 RON

Buget ASIMCOV: 615.774 RON

Obiectivul general al proiectului este creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor prin promovarea culturii antreprenoriale.

Transfer de inovare

Numele programului: Lifelong Learning Programme

Lider:

Durata proiectului:

Bugetul proiectului:

Buget ASIMCOV:

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini tinerii care doresc să înceapă o afacere cu asistență gratuită înainte și după începerea propriei afaceri, de a răspândi și consolida cultura antreprenorială în regiune, de a ajuta participanții la formare să aibă succes în lumea muncii și să devină antreprenori.